Zdarzenie losowe in english

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na przejściu w daną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, kiedy również klient komunikatu sprowadzają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, branży lub firmie. Najważniejszą zaletą tłumaczenia technicznego jest zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego podstawowym priorytetem jest przekazywanie informacji. Z tego względu pozostałe funkcje językowe zostają sprowadzone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, którą stanowi przydatność w tworzeniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest dostarczanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w artykule napisanym w języku źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Stolicy jest podawanie wstępnie przygotowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Jest obecne konieczny składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który mówi nawet o wysokiej klasie przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do pewnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego niezbędna jest opinia osoby trzeciej, która nie brała aktywnego wkładu w przekładzie dokumentu i potrafi zrecenzować jego podstawę z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest etapem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy daje się jednak, iż treść podstawie jest jeszcze omawiana z klientem, zaś celem konsultacji ze pracodawcą jest wprowadzenie obsługiwanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zawartej w tłumaczeniach technicznych służą innowacyjne rozwiązania informatyczne, których założeniem jest wsparcie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii użytej w przekładach w bazach terminologicznych. W różnej wersji językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które dodatkowo muszą stać przetłumaczone oraz dostosowane pod względem liczby.