Wybuch superwulkanu

Mianem wybuchu określa się gwałtowne wydzielenie niezliczonych ilości energii. Wydarzenie to sprawia ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie istnieje więc grom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej przylegają do nich powierzchnie, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, żyjących w jakości gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których są za duże temperatury. Warto wiedzieć, że w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą wywołać eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak również pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których skutki byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a i naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby uniknąć wyżej wymienionym szkodom, należy wcale nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest pomoc przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały przygotowane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, jakich priorytetem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który umożliwi bezpieczeństwo grających w nich wszystkim.