Swoboda przeplywu towarow angielski

http://d4o.pl/f3c-tlumaczenia-ustneTłumaczenia ustne symultaniczne. LinguaLab Kraków

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jakieś z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawu Ministra Roli w sprawie minimalnych wymagań dla urządzeń oraz układów ochronnych danych do celu w okolicach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w styl szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i techniki, które wymaga spełniać towar w zależności od środowiska w jakim będzie on użytkowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne wynikające z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym brana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich bycia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być niezwłocznie zwolniony z sektora. Daje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.