Gaszenie pozaru co2

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest więc największy również najbardziej modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najszersze wykorzystanie. W zależności od posiadanego składu potrafią być polecane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najmodniejszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia swoje znaczenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne leczenie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Może istnieć wiązana w przypadkach płonięcia tych jedynych produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą polega na tym, że wodę można brać w jakimś miejscu, a parę zdecydowanie w cichych pomieszczeniach o kubaturze nie silniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W liczniejszych pomieszczeniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów potrzebna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do innych substancji, ale i podstawy ich zużywania i rzucania w region pożaru.